Онлайн кандидатстване

Онлайн кандидатстване С попълването на настоящата форма, Вие подавате своето заявление за кандидатстване във ВУАРР.

Всички полета са задължителни за попълванеСпециалност - Форма на обучение
1
2
3
4
5Балът за класиране се образува по шестобалната система като средноаритметична от следните три оценки:
- оценката по български език от дипломата за средно образование;
- оценка по избор от дипломата за средно образование (математика, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, икономика, информатика или чужд език);
- оценката от изпитния тест или матурата;

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО


Такса за кандидатстване: 30,00 лв
Такса документи за записване: 50,00 лв.

Семестриална такса за ОКС "Бакалавър" /за учебната 2023-2024/: 700,00 лв.

Семестриална такса за ОКС "Магистър" /за учебната 2023-2024/: 750,00 лв.